فرصت های شغلی

عنوان فرصت شغلی
کارگر
مهارت های مورد نیاز

جوشکاری- بسته بندی

توضیحات فرصت شغلی

مشغول در خط تولید رادیاتور

درخواست همکاری
تمام حقوق تحت شرکت شعله خیز آذر محفوظ است.