فرم نظرسنجی

لطفا برای بالا بردن سطح کیفی خدمات ارائه شده شعله خیر، در نظر سنجی شرکت کنید


آیا تکنسین به موقع مراجعه کرد؟
آیا تکنسین کارت معتبر همراه داشتند و با لباس کار و تجهیزات کامل مراجعه کرد؟
آیا تکنسین آموزش‌های لازم را برای استفاده از دستگاه را داد؟
آیا تکنسین توانست مشکل دستگاه را برطرف نماید؟
آیا فاکتور شرکتی ارائه داد؟
قبل از تعمیر اعلام هزینه کردند؟ (بر اساس تعرفه)
آیا سرویس کار لیبل شماره تماس خود را روی دستگاه چسباندند؟
از نحوه سرویس‌دهی سرویسکار رضایت داشتید؟
برای رفع مشکل دستگاه چند مرتبه مراجعه نمودند؟تمام حقوق تحت شرکت شعله خیز آذر محفوظ است.