گرو ه صنعتی شعله خیز آذر دارای نمایندگی در شهرهای زیر می باشد:

تبریز  _  تهران  _ ساری _ اردبیل _ کرج _ یزد _قم _ شیراز _ مشهد _شهرکرد _ سردشت _فولاد شهر _ ماکو _کرمانشاه _زاهدان _ همدان _زنجان _سلماس _رشت _ارومیه _دیوان دره _سنندج _ملایر _شبستر _نور _چالوس _سقز _نوشهر _اراک _پیرانشهر _ایلام _بجنورد _ قائم شهر _نیشابور _مهاباد _مرودشت _تویسرکان _خرمدره _مریوان _نکا _سنقر _آستارا