فکس

041-42544340

آدرس: آذربایجان شرقی- جاده تبریز مرند ،روبروی سیمان صوفیان، شهرک آیت الله هاشمی رفسنجانی ( شهرک صنایع ساختمانی ) خیابان هفتم
شماره های تماس

  • 041-42544436
  • 041-42544437
  • 041-42544504